กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กด Like

กรมชลประทาน

 

กรมชลประทาน

 

วิศวกรชลประทาน วิศวกรโยธา นักทรัพยากรบุคคล เศรษฐกรปฏิบัติการ

 

http://job.rid.go.th/w1.pdf

 

4 ตำแหน่ง 18 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

http://job.rid.go.th/w1.pdf

 

http://job.rid.go.th/w1.pdf

 

สอบแข่งขัน

 

http://job.rid.go.th/w1.pdf

 

ตั้งแต่วันที่ 2-23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เว็บไซต์รับสมัคร http://job.rid.go.th/

 

http://job.rid.go.th/w1.pdf

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,