กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557

กด Like

กรมการขนส่งทางบก

 

กรมการขนส่งทางบก

 

ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างก่อสร้าง ตำแหน่งครูฝึกหัดขับรถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)

 

11,280 - 18,000 บาท

 

9 อัตรา

 

http://goo.gl/AsTajC

 

http://goo.gl/AsTajC

 

http://goo.gl/AsTajC

 

http://goo.gl/AsTajC

 

http://goo.gl/AsTajC

 

ตั้งแต่วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557

 

http://goo.gl/AsTajC

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,