กรมการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 2-20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรมการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 2-20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กด Like

กรมการบินพลเรือน

 

กรมการบินพลเรือน

 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิศวกรโยธา (ด้านมาตรฐานสนามบิน) วิศวกรไฟฟ้า

 

http://job.aviation.go.th/

 

http://job.aviation.go.th/

 

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

http://job.aviation.go.th/

 

http://job.aviation.go.th/

 

สอบแข่งขัน

 

http://job.aviation.go.th/

 

ตั้งแต่วันที่ 2-20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

http://job.aviation.go.th/

 

http://perdsorbtoday.com/index.php

   : , , ,