กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กด Like

 กรมธนารักษ์

 

กรมธนารักษ์

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนายประตูกษาปณ์ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งช่างไม้ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งช่างทอง 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งช่างกษาปณ์ 1 ตำแหน่ง

 

http://goo.gl/QdTfNt

 

12 ตำแหน่ง 12 อัตรา

 

http://goo.gl/QdTfNt

 

http://goo.gl/QdTfNt

 

http://goo.gl/QdTfNt

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/QdTfNt

 

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/QdTfNt

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,