การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2557

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2557

กด Like

การไฟฟ้านครหลวง

 

การไฟฟ้านครหลวง

 

http://goo.gl/Bl10QY

 

http://goo.gl/Bl10QY

 

จำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา

 

http://goo.gl/Bl10QY

 

http://goo.gl/Bl10QY

 

http://goo.gl/Bl10QY

 

สอบขันแข่ง

 

http://goo.gl/Bl10QY

 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2557

 

http://goo.gl/Bl10QY

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,