กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ด้านงานวิจัย) และ นักวิทยาศาสตร์(ด้านทั่วไป) จำนวนรวม 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ด้านงานวิจัย) และ นักวิทยาศาสตร์(ด้านทั่วไป) จำนวนรวม 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กด Like