กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กด Like

กรมควบคุมโรค

 

กรมควบคุมโรค

 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งนักรังสีวิทยา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

13,800 - 19,500 บาท

 

จำนวน 6 ตำแหน่ง 52 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/TTj4Fq

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,