กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 เมษายน 2557

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 เมษายน 2557

กด Like

กรมสรรพากร

 

กรมสรรพากร

 

พนักงานภาษีสรรพากร

 

http://goo.gl/RdWLPY

 

จำนวน 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา)

 

http://goo.gl/RdWLPY

 

http://goo.gl/RdWLPY

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (คนพิการ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/RdWLPY

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557

 

http://goo.gl/RdWLPY

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,