การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 26 ตำแหน่ง 371 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เมษายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 26 ตำแหน่ง 371 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เมษายน 2557

กด Like

การประปาส่วนภูมิภาค

 

การประปาส่วนภูมิภาค

 

http://goo.gl/3kTyos

 

http://goo.gl/3kTyos

 

26 ตำแหน่ง 371 อัตรา

 

http://goo.gl/3kTyos

 

http://goo.gl/3kTyos

 

http://goo.gl/3kTyos

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/3kTyos

 

ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เมษายน 2557 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://pwa.thaijobjob.com

 

http://goo.gl/3kTyos

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,