กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กด Like

กรมธนารักษ์

 

กรมธนารักษ์

 

ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัตงาน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/llH60z

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,