กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 17 เมษายน 2557

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 17 เมษายน 2557

กด Like

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

http://goo.gl/xPxCy7

 

จำนวน 3 อัตรา

 

http://goo.gl/xPxCy7

 

http://goo.gl/xPxCy7

 

http://goo.gl/xPxCy7

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/xPxCy7

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 17 เมษายน 2557

 

http://goo.gl/xPxCy7

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,