กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2557

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2557

กด Like

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

พนักงานราชการทั่วไป

 

http://goo.gl/oiD1s6

 

จำนวน 63 อัตรา

 

http://goo.gl/oiD1s6

 

http://goo.gl/oiD1s6

 

http://goo.gl/oiD1s6

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/oiD1s6

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 เมษายน 2557

 

http://goo.gl/oiD1s6

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,