องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิษณุโลก จำนวน 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่25 มีนาคม – 10 เมษายน 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิษณุโลก จำนวน 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่25 มีนาคม – 10 เมษายน 2557

กด Like

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 

http://goo.gl/Lfp1y4

 

http://goo.gl/Lfp1y4

 

จำนวน52 อัตรา

 

http://goo.gl/Lfp1y4

 

http://goo.gl/Lfp1y4

 

http://goo.gl/Lfp1y4

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/Lfp1y4

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่25 มีนาคม - 10 เมษายน 2557

 

http://goo.gl/Lfp1y4

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,