กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 271 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2557

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 271 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2557

กด Like

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

กลุ่มงานบริการ เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการป่าไม้ นิติกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ วิศวกรโยธา สถาปนิก สัตวแพทย์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

271 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 เมษายน 2557

 

http://goo.gl/d0ffET

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,