กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร และ เจ้าพนักงานเดินเรือ จำนวน 36 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร และ เจ้าพนักงานเดินเรือ จำนวน 36 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม พ.ศ. 2557

กด Like

กรมศุลกากร

 

กรมศุลกากร

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 36 ตำแหน่ง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/7orVZU

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,