สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน ๙ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน ๙ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

กด Like

สำนักงาน ป.ป.ช.

 

สำนักงาน ป.ป.ช.

 

๑. เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ๒. เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน ๙ อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

 

http://goo.gl/jfnYNf

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,