การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2557

การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2557

กด Like

 การประปานครหลวง

 

การประปานครหลวง

 

1. วิศวกร 2. นักการตลาด 3. นักคอมพิวเตอร์ 4. นักทรัพยากรบุคคล/บุคลากร 5. นักบริหารงาน 6. นักบัญชี 7. นักวิชาการการเงินการคลัง 8. นักวิทยาศาสตร์ 9. นิติกร 10. ผู้ตรวจสอบ 11. นักประชาสัมพันธ์ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) 12.วิศกร (โทรคมนาคม) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) 13.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2557

 

http://goo.gl/dqLwIm

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,