กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวนรวม 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวนรวม 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 มีนาคม พ.ศ. 2557

กด Like

กรมบังคับคดี

 

กรมบังคับคดี

 

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย 3 ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 10 ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 15 ตำแหน่ง ตำแหน่งนัก จัดการงานทั่วไป 7 ตำแหน่ง ตำแหน่งนัก วิชาการเงินและบัญชี 10 ตำแหน่ง

 

11,280 - 18,000 บาท

 

จำนวนรวม 38 อัตรา

 

http://goo.gl/jh0oeI

 

http://goo.gl/jh0oeI

 

http://goo.gl/jh0oeI

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/jh0oeI

 

ตั้งแต่วันที่ 3-7 มีนาคม พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/jh0oeI

 

www.perdsorbtoday.com

   : , , ,