สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2557

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2557

กด Like

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

5 ตำแหน่ง 83 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2557

 

http://goo.gl/j5uHsd ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน http://job.oag.go.th/

 

www.perdsorbtoday.com

   : , , ,