กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

กด Like

กรมควบคุมโรค

 

กรมควบคุมโรค

 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา

 

http://goo.gl/5Iqtro

 

9 อัตรา

 

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

 

http://goo.gl/5Iqtro

 

http://goo.gl/5Iqtro

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/5Iqtro

 

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/5Iqtro

 

www.perdsorbtoday.com

   : , , ,