สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 31 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 31 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2557

กด Like

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

นิติกรปฏิบัติการ

 

17500-19250 บาท

 

1 ตำแหน่ง

 

ปริญญาโท

 

ได้รับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2557

 

http://goo.gl/9HJ1rv

 

www.boontermblog.com

   : , , ,