กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการประจำปี 2557 จำนวน 598 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2557

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการประจำปี 2557 จำนวน 598 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2557

กด Like

กองทัพอากาศ

 

กองทัพอากาศ

 

ตำแหน่ง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) ตำแหน่ง ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

 

http://job.rtaf.mi.th/

 

จำนวน 598 อัตรา

 

ม.ปลาย ปวช. ปริญญาตรี และปริญญาโท

 

http://job.rtaf.mi.th/

 

http://job.rtaf.mi.th/

 

สอบแข่งขัน

 

http://job.rtaf.mi.th/

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 5 มีนาคม 2557

 

http://job.rtaf.mi.th/

 

http://www.boontermblog.com

   : , , ,