กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม พ.ศ. 2557

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม พ.ศ. 2557

กด Like

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านจุลชีววิทยา) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านเคมี) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านชีวเคมี) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

6 ตำแหน่ง 14 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/NZVCiZ

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,