กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม พ.ศ. 2557

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม พ.ศ. 2557

กด Like

กรมการพัฒนาชุมชน

 

กรมการพัฒนาชุมชน

 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ (พัฒนากร)

 

13,300-14,630 บาท

 

จำนวน 150 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/hIKSb0

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,