เทศบาลตำบลป่าตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556 จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มกราคม 2557

เทศบาลตำบลป่าตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556 จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มกราคม 2557

กด Like

เทศบาลตำบลป่าตาล

 

เทศบาลตำบลป่าตาล

 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ช่างโยธา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานพัสดุ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

9 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/S9WBKc

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,