กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556 – 13 มกราคม 2557

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556 – 13 มกราคม 2557

กด Like

กรมป่าไม้

 

กรมป่าไม้

 

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

21 อัตรา

 

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://job.forest.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/RA1uUR

 

http://www.boontermblog.com

   : , , ,