สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครข้าราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 – 24 มกราคม 2557

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครข้าราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 – 24 มกราคม 2557

กด Like

 สำนักงาน ก.พ.ร.

 

สำนักงาน ก.พ.ร.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

40 ตำแหน่ง

 

ปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 24 มกราคม 2557

 

www.igpthai.org โทร.สำนักงาน ก.พ.ร. 0 2356 9999 www.opdc.go.th

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,