กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557

กด Like

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

วิศวกรปฏิบัติการ

 

13,300 บาท

 

12 ตำแหน่ง

 

(1)เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. (2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 15 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/oy9XaH

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,