กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,194 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 มกราคม 2557

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,194 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 มกราคม 2557

กด Like

กรมชลประทาน

 

กรมชลประทาน

 

ตำแหน่งนายช่างชลประทาน 534 ตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกรโยธา 13 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 87 ตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน 37 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 19 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร 15 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 12 ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 90 ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 ตำแหน่ง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,194 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/YZaZkV

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,