อ.บ.ต.จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557

อ.บ.ต.จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557

กด Like

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม - 15 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/SXVXp2

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,