กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2556

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2556

กด Like

กรมการปกครอง

 

กรมการปกครอง

 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

99 อัตรา

 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทางอินเตอร์เน็ต http://job.dopa.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2556

 

http://goo.gl/AVxJu8

 

http://www.boontermblog.com

   : , , ,