ด่วน!!! การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 162 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2556

ด่วน!!! การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 162 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2556

กด Like

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

162 อัตรา

 

ปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2556

 

http://goo.gl/5EDbM9

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,