เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2556

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2556

กด Like

เมืองพัทยา

 

เมืองพัทยา

 

1.ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - ผู้ช่วยสถาปนิก - ผู้ช่วยวิศวกรโยธา - ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ - ผู้ช่วยบรรณารักษ์ - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล - แม่บ้าน - พนักงานดับเพลิง - เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล - นายท้ายเรือยนต์ - พนักงานขับรถยนต์ - ผู้ช่วยช่างไม้ - ผู้ช่วยช่างประปา - ผู้ช่วยช่างระบบไฟฟ้า 2.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป - คนงาน - พนักงานขับรถยนต์ - พนักงานเทศกิจ - พนักงานดับเพลิง - พนักงานวิทยุ - คนสวน - คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

109 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2556

 

http://goo.gl/hwDdSK

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,