เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 9 มกราคม 2557

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 9 มกราคม 2557

กด Like

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ ช่างเขียนแบบ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 นายช่างโยธา พนักงานสุขาภิบาล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานทะเบียน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักวิชาการคลัง นิติกร สถาปนิก

 

7,640 - 11,860 บาท

 

12 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/CwEzeh ภาคผนวก ก http://goo.gl/oxZ9Y8 ภาคผนวก ข http://goo.gl/WPZj2b

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,