กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ จำนวนรวม 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ จำนวนรวม 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมสรรพสามิต

 

กรมสรรพสามิต

 

ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

11,280 - 18,000 บาท

 

จำนวน 10 ตำแหน่ง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/QV4jaP

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,