อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 10 มกราคม 2557

อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 10 มกราคม 2557

กด Like

อบจ.ร้อยเอ็ด

 

อบจ.ร้อยเอ็ด

 

ตำแหน่งบุคลกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 

6,800 - 8,340 บาท

 

2 ตำแหน่ง

 

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/bhocsI

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,