กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี 2557 จำนวน 55 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-24 ธันวาคม 2556

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี 2557 จำนวน 55 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-24 ธันวาคม 2556

กด Like

กระทรวงการต่างประเทศ

 

กระทรวงการต่างประเทศ

 

ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ

 

15,000 - 19,250 บาท

 

55 ตำแหน่ง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 2-24 ธันวาคม 2556

 

http://goo.gl/QAfOs2

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,