กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมศิลปากร

 

กรมศิลปากร

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) ตำแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ

 

10,200 - 14,630 บาท

 

จำนวน 8 ตำแหน่ง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/WgCa1M

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,