สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กด Like

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

 

13,300 - 14,630 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/imLl69

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,