องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม 2557

กด Like

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

21 ตำแหน่ง 75 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/SXVXp2

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,