สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการจัดการความรู้ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการจัดการความรู้ จำนวน 1 ตำแหน่ง

กด Like

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

 

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดการความรู้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

http://goo.gl/pnyVVn

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,