สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556

กด Like

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

15,960 - 17,290 บาท

 

7 ตำแหน่ง

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

11-15 พฤศจิกายน 2556

 

http://goo.gl/KQAeip

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,