กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมการแพทย์

 

กรมการแพทย์

 

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งโภชนากร ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาธิวิทยา) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ระบาดวิทยา)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

6 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/rKPdzr

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,