เทศบาลเมืองทุ่งสง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2556

กด Like

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสังคมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาดนตรี (สากล) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 7 ตำแหน่ง

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2556

 

http://goo.gl/TZYrNK

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,