เทศบาลตำบลแม่จะเรา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลแม่จะเรา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2556

กด Like

เทศบาลตำบลแม่จะเรา

 

เทศบาลตำบลแม่จะเรา

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 

6,800 - 8,340 บาท

 

จำนวน 3 ตำแหน่ง

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2556

 

http://goo.gl/jGrx28 , http://goo.gl/WIwXB4 , http://goo.gl/yr1e65

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,