เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556

กด Like

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

 

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ตำแหน่ง นิติกร

 

6,050 - 8,340 บาท

 

จำนวน 8 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556

 

http://goo.gl/YBmoIw

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,