เทศบาลตำบลท่าโขลง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลท่าโขลง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

กด Like

เทศบาลตำบลท่าโขลง

 

เทศบาลตำบลท่าโขลง

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสงเสริมการท่องเที่ยว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

6,050 - 9,140 บาท

 

จำนวน 10 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

 

http://goo.gl/5lN2zh

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,