สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กด Like

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

13,300 - 14,630 บาท

 

จำนวน 8 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/TD0VgG

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,