บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556

กด Like

บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน

 

7,xxx บาท

 

3 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/in2OAM

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,