เทศบาลตำบลเถินบุรี จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ข้าราชการ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลเถินบุรี จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ข้าราชการ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556

กด Like

เทศบาลตำบลเถินบุรี

 

เทศบาลตำบลเถินบุรี จังหวัดลำปาง

 

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

6,050 - 8,340 บาท

 

จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556

 

http://goo.gl/WRZS0u - http://goo.gl/qG7aap

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,